Nauczyciel prowadził zajęcia, których tematem była przemoc. Poprosił klasę o wykonanie następującego zadania. Każdy otrzymał kartkę, którą miał pognieść, podeptać, podrapać, zdeformować, uważając jednocześnie by jej nie podrzeć. Następnie uczniowie zostali poproszeni, by z powrotem kartkę rozłożyć, wygładzić, mówiąc jednocześnie jak im przykro, że tak bardzo ją zniszczyli. Każda kartka była jednakowo sponiewierana i brudna. Pozostały zgniecenia, ślady po butach. Niezależnie od włożonego wysiłku, by przywrócić jej pierwotny wygląd, ślady po zadanych zniszczeniach pozostały. Co więcej, pozostaną na zawsze i nawet upływający czas ich nie usunie, może jedynie sprawić, że będą mniej widoczne.

To właśnie dzieje się z dzieckiem, wobec którego stosowana jest przemoc, które jest prześladowane przez swoich kolegów. Blizny pozostają na zawsze…

Po dłuższej chwili nauczyciel uniósł głowę, spojrzał na twarze swoich uczniów i wiedział, że doskonale zrozumieli co chciał im powiedzieć.

Prześladowanie i dokuczanie może dotyczyć każdego, niezależnie od jego wyglądu, umiejętności, zdolności czy sprawności fizycznej. Niektóre osoby mogą wyglądać lub zachowywać się tak, że inni częściej im dokuczają, jednak to nie one są za to odpowiedzialne.

Do czego może doprowadzić przemoc w szkole? Nie tylko do siniaków, podbitych oczu, zranień i zadrapań, ale przede wszystkim do ran psychicznych, które goją się bardzo długo. Ofiary przeżywają trudne emocje – poczucie poniżenia i upokorzenia, wstyd, lęk, rozpacz i smutek. Długofalowe skutki dla ofiar to obniżona samoocena i problemy społeczne – trudności w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do izolacji.

Bądźmy czujni i reagujmy na wszelkie przejawy przemocy te bezpośrednie jak: bicie, kopanie, plucie popychanie, niszczenie własności, przezywanie, wyśmiewanie, ośmieszanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i internet), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów jak i te pośrednie: namawianie innych do ataków fizycznych lub słownych, naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy.

Szkoła jest środowiskiem obciążonym wysokim ryzykiem krzywdzenia uczniów. Z jednej strony stanowi miejsce nabywania zachowań społecznych, ale też niesie ryzyko dla zaburzenia optymalnego rozwoju. Ponadto grupa rówieśnicza jest w okresie szkolnym podstawowym środowiskiem socjalizacji i czynnikiem rozwoju osobowości w tym samooceny

Właśnie dlatego szkoła musi czuwać nad całością systemu wychowawczego. Jej zadaniem jest zarówno monitoring, profilaktyka, interwencja jak i promocja.

Każda szkoła powinna mieć spójny i realny system kar i nagród, dbać o pozytywną atmosferę, a program wychowawczy i profilaktyki powinny zawierać naukę skutecznej komunikacji, asertywności. W obrębie grupy należy zwrócić uwagę na integrację zespołu klasowego, jak też tematyczne treningi umiejętności interpersonalnych.

Pamiętajmy, że nic nie zdziałamy bez naszego wkładu personalnego, na poziomie jednostki, bez rozmowy z uczniem, bycia czujnym, otwartym i gotowym do podjęcia działań.

Niezależnie od tego czy w swojej pracy dydaktycznej zetknąłeś się z tego typu problemem  czy nie … zacznij od pogniecionej kartki. Ja już wypróbowałam. Warto.

źródło: 

szkolabezprzemocy.pl