To naturalne, że każdy rodzic chce wybrać najlepszą szkołę dla swojego dziecka.  To niezwykle ważna sprawa, biorąc pod uwagę chociażby ilość godzin spędzanych w tym miejscu. Istotne jest zatem, aby dziecko lubiło swoją szkołę i czuło się w niej dobrze.  Pewnych spraw nie da się przewidzieć, warto jednak przed zapisaniem dziecka odwiedzić wybraną placówkę. Każdy ma swoje zindywidualizowane kryteria wyboru. Czynnikami istotnymi bywają: lokalizacja, wielkość szkoły, lokalne środowisko. Są jednak pewne elementy uniwersalne, które warto rozważyć przy wyborze.

Istotne jest, by sale pierwszoklasistów znajdowały się w innych częściach szkoły niż sale starszych klas.

Zapewnia to pierwszakom poczucie bezpieczeństwa wśród rówieśników, którzy stopniowo integrują się z innymi dziećmi. Sale dla dzieci powinny być odpowiednio wyposażone. To nie tylko ławki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci, ale również szafki na drobne przedmioty osobiste, przybory szkolne, podręczniki. Zwróćmy uwagę, czy w sali oprócz części edukacyjnej wydzielono przestrzeń na część rekreacyjną. Dzieci powinny mieć miejsce na swobodną zabawę czy odpoczynek. Przyjrzyjmy się, czy w klasie znajdują się kąciki tematyczne, biblioteczka, drobne pomoce dydaktyczne. Warto zorientować się, czy szkoła posiada tablice multimedialne i jak są one wykorzystywane; jak wygląda sprzęt audiowizualny szkoły, komputery i wykorzystanie programów multimedialnych. Wyjdźmy poza sale lekcyjne, by obejrzeć zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Czy szkoła posiada boisko szkolne, sale gimnastyczne i zaplecze sportowe?  Czy na terenie placówki znajduje się plac zabaw dla młodszych dzieci? Warto przejrzeć ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dobra szkoła podstawowa rozwija pasje dzieci, dając możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań np. plastycznym, literackim, tanecznym, szachowym itd. Poza kołami zainteresowań ważną rolę w funkcjonowaniu szkoły odgrywa świetlica szkolna, która zapewnia zajęcia opiekuńcze naszym pociechom. Ważne jest, byśmy wiedzieli jak zorganizowana jest praca świetlicy, czy jej funkcjonowanie odpowiada potrzebom pracujących rodziców. Kolejny temat to stołówka. Czy szkoła oferuje możliwość skorzystania z ciepłego posiłku, jak zaopatrzony jest szkolny sklepik?

Dla wielu rodziców istotne jest jak szkoła wypada w rankingach.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawdzić pozycję szkoły pod względem osiągnięć uczniów. Czy szkoła posiada laureatów konkursów, olimpiad? Jakie wyniki osiągają dzieci w sprawdzianach po trzeciej i szóstej klasie? Dodatkowo można zainteresować się w jakich programach uczestniczy szkoła, w jakich akcjach bierze udział tak, by zapewnić wielopoziomowy rozwój naszemu dziecku.

Jak widać kryteria wyboru szkoły to sprawa niezwykle indywidualna.

Rozważmy je dbając o to, by nie przesłoniły tego co najważniejsze: to uczniowie i nauczyciele tworzą szkołę. Jeśli relacje szkolne oparte są na szacunku i zaufaniu, a rodzice traktowani są jak partnerzy w procesie edukacji, wówczas wytwarza się to co najistotniejsze: przyjazna atmosfera, która sprawia że szkoła to miejsce w którym czujemy się dobrze.