Uczeń w procesie edukacji
8 października, 2016

Jak pracować metodą projektu

Głównym celem współczesnej edukacji jest kształcenie osobowości ucznia, w tym jego pozytywnego stosunku do nauki. Rozbudzanie ciekawości świata, rozwijanie indywidualnych zdolności poznawczych oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. (więcej…)
Read More